En mac applikasjon som i en satt periode blokkerer distraherende nettsider som Facebook, Pinterest etc. Nyttig verktøy når du egentlig trenger å gjøre andre ting.

Applikasjonen kan blokkere både nettsider og applikasjoner på Macen. Og om du prøver å bruke noen av disse tjenesten får du opp et motiverende sitat for å få deg i gang igjen.



0 Comments