Alle kan trene på å endre svingningene i hjernen og dermed åpne opp for å bruke magefølelsen aktivt. Her lærer du blant annet hvordan du kan utvikle deg ved hjelp av din egen kreativitet. Hovedfokuset er å ha en positiv flyt i hverdagen, ha klare visjoner og sette seg tydelige mål.

Deborah Borgen har utviklet et treningsprogram som kan hjelpe oss til å få et bedre liv ved å åpne for mulighetene som ligger i hvert enkelt individ.

Borgen er kjent fra TV-seriene Fornemmelse for mord ogÅndenes makt. Hun ønsker å hjelpe vanlige folk til et bedre og rikere liv og har hatt over 13 000 mennesker på kurs. For å finne ut hva som faktisk skjer i hjernen når vi åpner for den sjette sans, samarbeider hun med psykologer og forskere.

Boken er skrevet som en samtale med en nysgjerrig og positivt undrende Kim Bjørnqvist og er full av tankevekkende historier.


0 Comments